9.ročník

        

Seminář z dějepisu                               Mgr. K. Kroupová                

Seminář z přírodopisu                          Ing. J. Bašek         

Základy německého jazyka                   Mgr. A. Šimonová