Pavel Lisý

Život akademického malíře Pavla Lisého


Malíř Pavel Lisý se narodil v Hostomicích 7. dubna 1912 v rodině zahradníka jako dvanácté dítě. Již jako chlapec projevoval velkou náklonnost k malování, zvláště k námětům z přírody, k čemuž ho inspiroval častý pobyt v otcově zahradě. Do obecné a měšťanské školy chodil v Hostomicích. Jako vzorný žák vynikal v kreslení a malování. Kromě toho rád hrál na housle a četl.
Po ukončení základní školní docházky se musel Pavel Lisý kvůli špatné sociální situaci rodiny vyučit u místního holiče. Později ale odešel do Prahy, kde začal při zaměstnání studovat na škole dekorativních umění. Jako její absolvent získal roku 1950 titul akademický malíř. Ve svém životě pak proslul jako ilustrátor více než osmi desítek knih, týdeník Rozhlas uveřejnil na přelomu padesátých a šedesátých let na devět set jeho portrétů významných osobností vědy a kultury. V roce 1972 a 1988 se v Praze uskutečnily výstavy jeho maleb pražských domovních znamení.
Nejvýznamnější a nejvíce náročnou prací Pavla Lisého byla ilustrace deseti dílů Naučného slovníku zemědělského. Vytvořil pro ně sto sedmdesát pět kreseb a na dva a půl tisíce akvarelových ilustrací zachycujících zemědělské plodiny, okrasné rostliny, ovocné dřeviny, plevele, motýly, ptáky a další živočichy.
Pavel Lisý zemřel v Praze roku 1990. Na jeho památku a pro inspiraci dalším byla v rodných Hostomicích jeho jménem pokřtěna naše škola.
František Nepil o Pavlu Lisém
Kreslí květiny tak, že i z papíru voní a zachvívají se ve vánku, kreslí čmeláky s tak huňatým kožíškem, jako to zná každý, kdo držel jako kluk takového čmeláka v dlani.
(Zemědělský kalendář 1990)
Při návštěvě školy 

Pavel Lisý roku 1980 při návštěvě oslav osmdesátého výročí jejího založení. Na pravé fotografii jsou zachyceni zleva: tehdejší ředitel školy Jiří Žáček, dnešní ředitelka Jiřina Walterová, tehdejší zástupce ředitele školy Jaroslav Arnošt a malíř Pavel Lisý.
Ukázky z díla Pavla Lisého