Recitační soutěž 2019 - školní kolo pro 1. - 3. třídu

V pátek 15. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže pro 1. – 3. třídu.

Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků, z toho 9 žáků z 1. třídy, 4 žáci ze 2. třídy a 5 žáků ze 3. třetích tříd.

V nejmladší  kategorii  (1.třída) se na 1. místě umístily Barbora Blížilová a Milena Ulrichová, na 2. místě Nikola Rybáková a Natálie Borovská a na 3. místě Karolína Frühaufová a Julie Marcínová.

V další kategorii (2. – 3. třída) bylo pořadí následující:

1. místo – Natálie Uriánková a Eliška Cardová

2. místo – Lucie Rychlíková a Nikola Černíková

3. místo – Václava Dvořáková a Anežka Jedličková

Natálie Uriánková a Eliška Cardová budou naši školu reprezentovat okresním kole v Lochovicích. Snaha všech účastníků byla odměněna pamětními diplomy a drobnými cenami.

 Mgr. L. Kárová, Mgr. J. Šebková, Mgr. Š. Syrová, Mgr. V. Kalátová

Osmáci na bruslích

Ve středu 13.2. využili žáci osmých tříd možnost zabruslit si na zimním stadioně v Hořovicích.

Všichni žáci si to do sytosti užívali - někteří pilovali svůj styl, jiní si jen tak odpočinkově jezdili a někteří si zahráli hokej. V hokejovém zápase nechyběla ani děvčata, která v určitých chvílích značně přehrávala chlapce.

Celé dopoledne se vydařilo, nikdo se nezranil. Žáci se vraceli do Hostomic příjemně unaveni.

Za 8. třídy Mgr. D. Fatková

Stavba věže z modelů těles

Ve čtvrtek před pololetními prázdninami se žáci 9.A rozhodli postavit co nejvyšší věž z modelů drátěných těles, které se ve škole nacházejí. Úkol to nebyl jednoduchý, neboť mezi pravidelnými tělesy jako krychle, kvádr, hranoly, byly i jehlany, kužele a komolé tělesa. Přesto se podařila postavit věž, na kterou si stavitelé museli vzít židli (viz foto).

Hlavní stavitelé – Kuba Král, Filip Melichar a Standa Krotil.

Hlavní projektanti – Kuba Čaboun a Vašek Kadeřábek.

Mgr. D. Fatková

Recitační soutěž

V úterý 12.2.2019 proběhlo na naší škole základní kolo v recitaci žáků 2. stupně.  Zúčastnilo se jí 11 dětí. V porotě zasedaly K. Walterová, R. Šťastná, J. Kordulová. Mezi nejúspěšnější recitátory patřili Karolína Kozlová, Václav Matuščin, Tereza Palivcová, Emil Boukal a Věra Váchová.

Do okresního kola pojede Karolína Kozlová s básničkou Návrat domů od Vítězslava Nezvala a Václav Matuščin s básní Josef Čapek kreslí pro děti.

                                                                                                                                                         Mgr.  Jiřina Kordulová

Můj život s koňmi

Ve čtvrtek 24.1.2019 se zúčastnilo 22 členů STP v Hostomicích zajímavé besedy v místní základní škole.

Pozvání mezi seniory přijala paní Šulcová, která velice poutavě vyprávěla o svém životě, o práci s dostihovými koňmi, o svých úspěších i problémech v životě.

S občerstvením pomáhaly žákyně 4. třídy Jennifer Šíchová a Karolína Pelikánová.

Děkujeme!

                                                                                                                                      Výbor STP Hostomice